top of page

yutma bozuklukları

 

 

Yutma bozuklukları (disfaji) yiyeceklerin ağız boşluğundan mideye geçişi sırasında yaşanan problemleri kapsar. Bu problemler lokmanın mideye geçişindeki gecikme, engellenme ya da yanlış bir yol izleyerek nefes borusuna kaçması şeklinde olabilir. Yiyecek ses telleri seviyesine kadar inerse “penetrasyon”, ses tellerinin altına geçerse de “aspirasyon” olarak adlandırılır.

YUTMA BOZUKLUĞUNUN BELİRTİLERİ

  • Çiğneme ve yutma için uzun çaba ve zaman harcanması

  • Yeme-içme sırasında ya da sonrasında öksürme, kusma yaşanması

  • Yeme-içme sırasında ya da sonrasında sesin ıslak, hırıltılı olması

  • Gıdanın ağızdan dışarıya akması, dökülmesi ya da ağız içinde birikmesi

  • Yemek sonrasında nefes alamama ya da zatüre (pnömoni) gelişmesi

  • Kilo kaybı ya da dehidrasyon gelişmesi

 

NEDENLERİ

Uygun olmayan takma dişler, eksik dişler, azalmış tükürük akımı, yemek borusu girişindeki veya mide girişindeki kapakçık sorunları, felç, parkinson, multiple skleroz, serebral palsi, Alzheimer, demans gibi ilerleyici nörolojik hastalıklar, trakeostomi tüpü varlığı, hareketsiz ses teli, ağız, gırtlak veya yemek borusu tümörü ile baş boyun bölgesine uygulanan cerrahi operasyonlar, ışın tedavileri veya kemoterapiler sayılabilir.

bottom of page