top of page

özel eğitim

Erken Teşhisin Önemi

       Otizm spektrum bozukluğu, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nöro-gelişimsel farklılıktır. Otizmin, beynin yapısını ya da işleyişini etkileyen bazı sinir sistemi sorunlarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu metinde otizm spektrum bozukluğu için kullanım kolaylığı nedeniyle zaman zaman otizm terimi kullanılmıştır.

 

Otizm Spektrum Bozukluğunun Belirtileri Nelerdir?

 • Başkalarıyla göz teması kurmuyorsa,

 • İsmini söylediğinizde bakmıyorsa,

 • Söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa,

 • Parmağıyla istediği şeyi göstermiyorsa,

 • Oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa,

 • Akranlarının oynadığı oyunlara ilgi göstermiyorsa,

 • Bazı sözleri tekrar tekrar ve ilişkisiz ortamlarda söylüyorsa,

 • Konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa,

 • Sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa,

 • Aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa,

 • Gözleri bir şeye takılıp kalıyorsa,

 • Bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa,

 • Günlük yaşamındaki düzen değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa,

 • Otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Erken tanı ve doğru bir eğitim yöntemi ile yoğun olarak eğitim alan çocukların yaklaşık yüzde ellisinde otizmin belirtileri kontrol altına alınabilmekte, gelişim sağlanabilmekte, büyük ilerleme kaydedilmekte ve hatta bazı otizmli çocukların ergenlik yaşına geldiklerinde diğer arkadaşlarından farkı kalmayabilmektedir.

bottom of page