top of page

gecikmiş konuşma

 

 

Gecikmiş Dil ve Konuşma: Bireyin dil becerilerinin anlama ve ifade etme yönünden yaşından beklenen seviyede gelişim göstermemesi ile tanımlanır

 

Gecikmiş Konuşmanın Belirtileri Neler Olabilir ?

Gecikmiş konuşma hem derece, hem tür olarak çok değişiklik gösteren bir dil ve konuşma güçlüğüdür. Tanılamada siz anne babaların gözlemleri önemli bir yer tutmaktadır. Çocuğunuzu gözlemlerken, aşağıdaki belirtilerin onda olup olmadığına dikkat etmeniz yapılacak tanılamayı kolaylaştıracaktır.

 

Gecikmiş konuşması olan çocukların :

 • Kısıtlı sözcük dağarcıkları vardır. Ya hiç konuşmazlar ya da zor anlaşılan birkaç sözcük kullanabilirler.

 • Yutma, çiğneme, salya akıtma sorunları olabilir.

 • Düşünce ve isteklerini anlatmada zorlanabilirler.

 • Jest, mimik, işaret kullanmaya yönelebilirler.

 • İletişim kurmaya karşı isteksiz davranabilirler.

 • Çevrelerindeki seslere, konuşmalara ilgisiz davranabilir, dinlemez görünebilirler.

 • Anlaşılmaz sesler çıkarabilirler.

 • Çevreleriyle ve girdikleri yeni ortamlarda uyum güçlükleri gözlenebilir.

 • Yalnız kalmayı tercih edebilirler.

 • İsteklerini, düşüncelerini dile getirirken hoş olmayan (vurma, çarpma, ağlama, bağırma gibi) tepkilerde bulunabilirler.

 • Dikkat süreleri kısa ve dağınık olabilir.

 • Kavramları geç ve uzun zamanda öğrenebilirler.

 • Bellekleri zayıf olabilir.

 • Öğrendikleri bilgileri transfer edemeyebilirler.

 

Kimden Yardım İstemelisiniz ?

Gecikmiş konuşma güçlüğü ne kadar erken fark edilirse, çocuğa yönelik tıbbî ve eğitsel önlemlerin alınması da o kadar erken olacaktır.

Çocuğunuzun durumuna ilişkin yaptığınız değerlendirmeler sonucunda bir terapiste başvurabilirsiniz.

Terapist inceleme sonuçlarını değerlendirerek tanıyı koyacak ve gerekli tedavi şeklini aile ile iş birliği içerisinde yürütecek.

bottom of page