top of page

artikülasyon bozukluğu

 

 

Artikülasyon (sesletim) bozukluğu, konuşma seslerinden yanlış üretilmesidir. (Çocuğun /kedi/ yerine /tedi/, /mor/ yerine /moy/ demesi gibi). Artikülasyon bozukluğunda çocuğun üretemediği yada yanlış ürettiği ses, ses dağarcığında yer almaz. Bir konuşma sesinin doğru üretilmesi için o ses üretiminde gerekli olan motor hareketin yapılması gerekir.

 

Artikülasyon bozukluğunun nedenleri aşağıdakilerden biri olabileceği gibi herhangi yapısal bir bozukluğa bağlı olmadan yanlış öğrenme sonucu da olabilir.

  • İşitme engeli

  • Ağız-yüz anomalileri (dudak – damak yarığı, diş anomalileri gibi)

  • Zihinsel engel

  • Motor bozukluklar (apraksi/ dizartri)

  • Zayıf taklit yeteneği

  • Çevrenin pekiştirmesi

  • Yanlış öğrenme

  • Anatomik-fizyolojik yetersizlikler

 

ARTİKÜLASYON BOZUKLUĞU BELİRTİLERİ

Artikülasyon bozukluğu 4 temel belirti ile açıklanabilir. Bunlar; atlama, yerine koyma, ekleme ve çarpıtmadır.

Atlama: Çocuk kelimelerdeki harflerin yalnızca bir kaçını söyler. Örneğin televizyon yerine telezon demesi gibi.

Yerine koyma: Çocuk kelimelerdeki harflerin yerine başka harfler koyar. Örneğin kestane yerine keştane demesi gibi.

Ekleme: Çocuk kelimelere fazla harfler ekler. Örneğin pilav yerine pilyav demesi gibi.

Çarpıtma: Çocuğun çıkardığı kelimeler tam olarak doğru değildir fakat gerçeğine yakındır. Örneğin ekmek yerine eppek demesi gibi.

bottom of page